อบรมนักเรียน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี) อบรมนักเรียน เรื่อง มาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำ  กฎหมายประมงที่ควรทราบ ณ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสา
หาร  จ.อุบลฯ จำนวน ๖๐ ราย