ควบคุมการทำการประมงแม่น้ำชี


ควบคุมการทำการประมงแม่น้ำชี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี)ร่วมปฏิบัติงานภารกิจบูรณาการ ควบคุมการทำการประมงอวนลาก,อวนล้อม,โพงพาง,และเครื่องมือกางกั้น พื้นที่แม่น้ำชี อำเภอมหาชนะชัยและอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร