มอบหัวอาหารปลา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี)มอบอาหารปลากินพืช จำนวน ๑๐ ถุง ให้กับคณะกรรมการเสิรมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง เพื่ออนุบาลพันธ์ุปลาต่างๆในเขตอนุรักษ์ชุมชนบ้านแหลมทอง ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี