เครื่องมือประมง ลี่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี) ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง ได้ตรวจพบเครื่องมือประมงประเภทลี่ ทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณห้วนเลี้ยงหมู ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จึงได้ทำการรื้อถอยเครื่องมือดังกล่าว นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.พิบูลมังสาหาร ต่อไป..