ช่วงฤดูปาวางไข่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา,หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล(อุบลราชธานี) ออกปฏิบัติงานควบคุมในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดวางไข่และเลื้องตัวอ่อน และได้ประชาสัมพันธ์เครื่องมือประมงที่ใช้ทำการประมงได้และเครื่องมือประมงห้ามใช้ทำการประมงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในพื้นที่ เขื่อนธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี