เครื่องมือกางกั้น 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี)ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติงานในพื้นที่ช่วงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาสัตว์น้ำจืดมีไข่ ฯ ตรวจพบการลักลอบทำการประมงโดยใช้เครื่องมือกางกั้นประกอบลอบนอน ขวางทางเดินสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ บริเวณ ห้วยซอม ต.โชง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี มีความผิดตามมาตรา ๖๓ , ๗๐ บทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๓๘ , ๑๔๓ และ ๑๖๙ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงร่วมกันรื้อถอนทำลายเครื่องมือดังกล่าว จำนวน ๔ ปาก นำบันทึกรื้อถอนส่งพนักงานสอบสวน สภ.น้ำยืน ต่อไป....