จับยอปลาซิวแก้ว 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) นำเรือตรวจประมงลำโดม ๑๑และ๑๒ ออกปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี ตรวจพบชาวประมงลักลอบใช้เครื่องมือยอปลาซิวแก้ว จำนวน ๑ ราย โดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ จึงเข้าจับกุม  ซึ่งมีความผิดตามมาตรา ๗๐ บทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๓๘ และ ๑๖๙ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พิบูลมังสาหาร ดำเนินคดีต่อไป