แก้ปัญหาชาวประมงเดือดร้อน


แก้ปัญหาชาวประมงเดือดร้อน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ร่วม ประมงอำเภอสิรินธร รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงที่ทำการประมงในเขื่อนสิรินธรในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่และวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน และได้ชี้แจงเครื่องมือประมงที่สามารถทำการประมงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ ณ วัดเจริญทัศน์ บ้านคำก้อม ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี