กิจกรรมอื่น ๆ : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสุติวัตร บุญทั่ง นายท้ายเรือ ส.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย ปฏิบัติงานจับจระเข้ที่จับได้จากการหลุดสู่ธรรมชาติตั้งแต่ช่วงเกิดอุทกภัย และนำมาพักไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา


[2023-06-09] ประชาสัมพะนธ์ : วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ.. [2023-06-06] กิจกรรมอื่น ๆ : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา โดยน.. [2023-05-30] กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรมประมง เร.. [2023-05-29] E-Book เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เล.. [2023-05-26] คลิบประชาสัมพันธ์ กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข.. [2023-05-25] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการคุ้มครองส.. [2023-05-17] กิจกรรมอื่น ๆ : ร่วมกับอำเภอนครหลวง ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่นและภาคเ.. [2023-05-11] กิจกรรมควบคุม และร่วมปฏิบัติงานกับชุมชน จัดทำแพไม่ไผ่ ตามนโยบาย และข้อ.. [2023-04-12] กิจกรรมอื่น ๆ : นายรวีร์ ฤทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นางภค.. [2023-04-06] กิจกรรมอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมอื่น ๆ : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสุติวัตร บุญทั่ง นายท้ายเรือ ส.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย ปฏิบัติงานจับจระเข้ที่จับได้จากการหลุดสู่ธรรมชาติตั้งแต่ช่วงเกิดอุทกภัย และนำมาพักไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสุติวัตร บุญทั่ง นายท้ายเรือ ส.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย ปฏิบัติงานจับจระเข้ที่จับได้จากการหลุดสู่ธรรมชาติตั้งแต่ช่วงเกิดอุทกภัย และนำมาพักไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 ตัว เพื่อลำเลียงส่งต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงประมงน้ำจืดนครสวรรค์