บุคลากร ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

นายรวีร์ ฤทธิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา
    


นางภคพร อัยรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวอัจฉริยา มหานิยม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายสหทัช ถาวรนาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุวิมล สุขพลัง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นายสุติวัตร บุญทั่ง

นายท้ายเรือ
(สนับสนุน ๓)
    
นายพรชัย ธนีคุณ

นายท้ายเรือ
(สนับสนุน ๓)
    
นายสนอง ม่วงมูล

นายท้ายเรือ
(สนับสนุน ๓)
    
นายนิรันดร์ ผึ่งชู

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น ๑
(พนักงานราชการ)
    


นายถวิล ร่มจำปา

ช่างเครื่องยนต์
(ช่าง ๓)
    
นายสามารถ เจริญไทย

ช่างเครื่องยนต์
(ช่าง ๓)
    
นายศุภฤกษ์ ประเสริฐสุข

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑
(พนักงานราชการ)
    


นายกฤษฎา แจ้งรุ่ง

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายเจนศึก นิสะโสกะ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพงษ์ พึ่งชู

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวดาวรุ่ง สัมมาสิทธิ์

จ้างเหมาบันทึกข้อมูล
    
นายมานะ ชานฟั้น

จ้างเหมาขับรถยนต์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 68/2 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ayutthayaprotral@gmail.com   035-951-575   -   แฟนเพจ