กิจกรรมอื่น ๆ นายรวีร์ ฤทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) เข้าร่วมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 (นายขจร เราประเสริฐ) พบปะรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกับประชาชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ณ พื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


[2023-05-30] กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรมประมง เร.. [2023-05-29] E-Book เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เล.. [2023-05-26] คลิบประชาสัมพันธ์ กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข.. [2023-05-25] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการคุ้มครองส.. [2023-05-17] กิจกรรมอื่น ๆ : ร่วมกับอำเภอนครหลวง ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่นและภาคเ.. [2023-05-11] กิจกรรมควบคุม และร่วมปฏิบัติงานกับชุมชน จัดทำแพไม่ไผ่ ตามนโยบาย และข้อ.. [2023-04-12] กิจกรรมอื่น ๆ : นายรวีร์ ฤทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นางภค.. [2023-04-06] กิจกรรมอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอ.. [2023-03-28] กิจกรรมอื่น ๆ : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบห.. [2023-03-23] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : นนายสุติวัตร บุญทั่ง นายท้ายเรือ ส. 3 หัว.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมอื่น ๆ นายรวีร์ ฤทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) เข้าร่วมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 (นายขจร เราประเสริฐ) พบปะรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกับประชาชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ณ พื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นายรวีร์ ฤทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) เข้าร่วมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 (นายขจร เราประเสริฐ) พบปะรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกับประชาชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ณ พื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

           ผลการปฏิบัติงาน

           1. ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 50,000 ตัว

           2. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมของชาวประมงในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ