กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ชุดตรวจการประมงเจ้าพระยา 04 โดยนายสุติวัตร บุญทั่ง หัวหน้าชุดนำกำลังเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงาน ควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย


[2023-05-30] กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรมประมง เร.. [2023-05-29] E-Book เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เล.. [2023-05-26] คลิบประชาสัมพันธ์ กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข.. [2023-05-25] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการคุ้มครองส.. [2023-05-17] กิจกรรมอื่น ๆ : ร่วมกับอำเภอนครหลวง ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่นและภาคเ.. [2023-05-11] กิจกรรมควบคุม และร่วมปฏิบัติงานกับชุมชน จัดทำแพไม่ไผ่ ตามนโยบาย และข้อ.. [2023-04-12] กิจกรรมอื่น ๆ : นายรวีร์ ฤทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นางภค.. [2023-04-06] กิจกรรมอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอ.. [2023-03-28] กิจกรรมอื่น ๆ : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบห.. [2023-03-23] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : นนายสุติวัตร บุญทั่ง นายท้ายเรือ ส. 3 หัว.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ชุดตรวจการประมงเจ้าพระยา 04 โดยนายสุติวัตร บุญทั่ง หัวหน้าชุดนำกำลังเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงาน ควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ชุดตรวจการประมงเจ้าพระยา 04  โดยนายสุติวัตร บุญทั่ง หัวหน้าชุดนำกำลังเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย  ออกปฏิบัติงาน ควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              ผลการปฏิบัติงาน

           ภายใต้มาตรา 60 แห่งพ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ตรวจพบการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ ในพื้นที่ ต. แม่ลา อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ พร้อมทำการจับกุมตัว และตรวจยึดของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.นครหลวง เพื่อดำเนินคดีต่อไป จำนวน  2 คดี ผู้ต้องหา 3 ราย

              ป.จ.ว.ข้อที่ 1,2 เวลา 04.38 น. , 04.43 ล.ว.19  ก.พ. 2566

              คดีที่ 69,70/2566  ยึดทรัพย์ที่ 10,11/2566