กิจกรรมอื่น ๆ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา รายงานกิจกรรมการปฏิบัติงาน


[2023-05-30] กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรมประมง เร.. [2023-05-29] E-Book เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เล.. [2023-05-26] คลิบประชาสัมพันธ์ กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข.. [2023-05-25] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการคุ้มครองส.. [2023-05-17] กิจกรรมอื่น ๆ : ร่วมกับอำเภอนครหลวง ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่นและภาคเ.. [2023-05-11] กิจกรรมควบคุม และร่วมปฏิบัติงานกับชุมชน จัดทำแพไม่ไผ่ ตามนโยบาย และข้อ.. [2023-04-12] กิจกรรมอื่น ๆ : นายรวีร์ ฤทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นางภค.. [2023-04-06] กิจกรรมอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอ.. [2023-03-28] กิจกรรมอื่น ๆ : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบห.. [2023-03-23] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : นนายสุติวัตร บุญทั่ง นายท้ายเรือ ส. 3 หัว.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมอื่น ๆ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา รายงานกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 30 มกราคม 2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ขอรายงานกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

           1. เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำวัน

           2. นายรวีร์ ฤทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           3. ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ