กิจกรรมควบคุม : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายปราชญ์ อินทร์ผศรีทอง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นำกำลังเจ้าหน้าที่ รวม 10 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา


[2023-01-23] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศ.. [2023-01-18] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด.. [2023-01-09] กิจกรรมอื่น ๆ : เข้าร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้า.. [2022-12-26] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าห.. [2022-12-20] กิจกรรมชุมชน : ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประม.. [2022-12-14] กิจกรรมตวบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิ.. [2022-12-10] กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิ.. [2022-12-09] กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด.. [2022-12-08] กิจกรรมควบคุม : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบห.. [2022-12-07] กิจกรรมอื่่น ๆ : ภายใต้การอำนวยการของนายประจวบ เจี้ยงยี้ ผู้อำนวยการกอ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมควบคุม : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายปราชญ์ อินทร์ผศรีทอง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นำกำลังเจ้าหน้าที่ รวม 10 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


         วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายปราชญ์ อินทร์ผศรีทอง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นำกำลังเจ้าหน้าที่ รวม 10 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           ผลการปฏิบัติงาน

         ตรวจพบการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้เครื่องมือประเภทโพงพางทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ ไม่พบตัวเจ้าของ/ผู้กระทำผิด จึงร่วมกันทำการรื้อถอน ตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย เนื้ออวนโพงพาง ขนาด 1.5×25 เมตร จำนวน 5 ปาก นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางบาล ปจว.ข้อที่ 2 เวลา 13.20 น. ล.ว.29 พ.ย.2565  เหตุเกิดบริเวณประตูระบายน้ำคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา