กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : นายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่รวม ๖ นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานประมงอำเภอศรีเทพ ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์


[2023-01-23] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศ.. [2023-01-18] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด.. [2023-01-09] กิจกรรมอื่น ๆ : เข้าร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้า.. [2022-12-26] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าห.. [2022-12-20] กิจกรรมชุมชน : ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประม.. [2022-12-14] กิจกรรมตวบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิ.. [2022-12-10] กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิ.. [2022-12-09] กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด.. [2022-12-08] กิจกรรมควบคุม : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบห.. [2022-12-07] กิจกรรมอื่่น ๆ : ภายใต้การอำนวยการของนายประจวบ เจี้ยงยี้ ผู้อำนวยการกอ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : นายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่รวม ๖ นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานประมงอำเภอศรีเทพ ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


       วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หน่วยป้องกันและปราบปราบประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา โดยนายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่รวม ๖ นาย  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานประมงอำเภอศรีเทพ ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์

           ผลการปฏิบัติงาน

           ตรวจพบการใช้เครื่องมือโพงพางทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ บริเวณแม่น้ำป่าสัก ม.๔,๘ ต.คลองกระจัง และ ม. ๒ ต.ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๕ ปาก อันเป็นความผิดตาม ม. ๖๗(๑) บทกำหนดโทษตาม ม.๑๔๖,๑๖๙ แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิด/ไม่ทราบเจ้าของ จึงได้ดำเนินการร่วมกันรื้อถอน ตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศรีเทพ ปจว. ข้อ๓ ล.ว. ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๔ น. (ร.ต.อ. จตุรงค์ คล้ายใจตรง พงส.)