กิจกรรมอื่น ๆ นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของช่วยเหลือ,บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ,สมาชิกชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


[2023-01-30] กิจกรรมอื่น ๆ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา รายงา.. [2023-01-23] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศ.. [2023-01-18] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด.. [2023-01-09] กิจกรรมอื่น ๆ : เข้าร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้า.. [2022-12-26] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าห.. [2022-12-20] กิจกรรมชุมชน : ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประม.. [2022-12-14] กิจกรรมตวบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิ.. [2022-12-10] กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิ.. [2022-12-09] กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด.. [2022-12-08] กิจกรรมควบคุม : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบห.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมอื่น ๆ นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของช่วยเหลือ,บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ,สมาชิกชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


                วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของช่วยเหลือ,บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ,สมาชิกชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายพรชัย ธนีคุณ นายท้ายเรือส. 3 นำเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะรถ,เรือตรวจประมงน้ำจืด เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว