กิจกรรมควบคุมการทำการประมง นายชูศักดิ์ เณรเลียบ มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม ๕ นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี


[2023-01-23] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศ.. [2023-01-18] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด.. [2023-01-09] กิจกรรมอื่น ๆ : เข้าร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้า.. [2022-12-26] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าห.. [2022-12-20] กิจกรรมชุมชน : ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประม.. [2022-12-14] กิจกรรมตวบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิ.. [2022-12-10] กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิ.. [2022-12-09] กิจกรรมควบคุมฯ : ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด.. [2022-12-08] กิจกรรมควบคุม : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบห.. [2022-12-07] กิจกรรมอื่่น ๆ : ภายใต้การอำนวยการของนายประจวบ เจี้ยงยี้ ผู้อำนวยการกอ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมควบคุมการทำการประมง นายชูศักดิ์ เณรเลียบ มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม ๕ นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


        วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. หน่วยป้องกันและปราบปราบประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา โดยนายชูศักดิ์ เณรเลียบ มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม ๕ นาย  ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

        ผลการปฏิบัติงาน บริเวณแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๗ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ตรวจพบเครื่องมือโพงพาง จำนวน ๑ ปาก มีความผิดตาม ม. ๖๗(๑) บทกำหนดโทษตาม ม.๑๔๖,๑๖๙ ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิดจึงได้ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือโพงพาง นำบันทึกรื้อถอนเครื่องมือทำการประมงพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังม่วง จังหวัดสระบุรี ตามปจว. ข้อ ๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๕๐ น.โดยมี ร.ต.อ. อาคม กรเกษแก้ว เป็นพนักงานสอบสวนไว้เป็นที่เรียบร้อย