ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


[2022-05-31] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กช 7863 ก.. [2021-11-22] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. [2021-11-04] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กช 7863 ก.. [2021-08-17] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุสำนักงาน.. [2021-07-20] ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำแหล่งที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยของสัตว์น้ำ(บ้าน.. [2021-04-23] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการเลขทะเบียน 4 กช 7863 กรุงเ.. [2021-02-24] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมทำตัวอักษรป้ายชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพา.. [2021-02-24] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือตรวจประมง ย๒๑ โดยวิ.. [2020-09-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือตรวจประมงทะเล 202.. [2020-08-21] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉ.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง