บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา)

นายโชคชัย เมืองสง

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา)
    


นางสาววิไลพร เพชรกำเนิด

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายสุขเกษม ศรีงาม

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายอำนวย จุฑามาตย์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายภูผา ผลาชุม

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุวรรณธงชัย เกิดรักษ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐพล โชติรัตน์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
(พนักงานราชการ)
    


นายวัชรพงศ์ ใจดี

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๑
(พนักงานราชการ)
    


นายโอชา เกิดรักษ์

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายเกดภิญโญ บินราเต๊ะ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นายวิศรุต จุฑามาตย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศุภลักษ์ ทองน้อย

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา 61/5 หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82210    similanpatrol@gmail.com   076 453 336   แฟนเพจ