โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 3


[2022-08-10] กิจกรรมในโครงการสร้างการรับรู้ในโครงการพระราชดำริเพื่อสมเด็จพระนางเจ้า.. [2022-08-10] ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. [2022-08-10] กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสว.. [2022-08-10] โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม.. [2022-08-10] ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินของจังหวัดสิงห์บุรี.. [2022-08-09] งานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับที่ 9/2565.. [2022-07-26] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ.. [2022-07-26] ประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลาช่อนฯ.. [2022-07-26] ประชุมวิชาการประมงประจำปี 2565.. [2022-07-12] ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมและต.. อ่านทั้งหมด 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 3  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง