โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาร 2566


[2023-06-02] เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพ.. [2023-06-01] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการ.. [2023-05-29] กรมประมง!!!...เตือนเกษตรกรรับมือหน้าฝน เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ.. [2023-05-26] กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566.. [2023-05-26] สนับสนุนพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 50,000 ตัว ณ แหล่งน้ำหนองชะโด และ.. [2023-05-25] เข้าประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด (CPUE) ณ หนองศาลา หมู่ 1 ตำบล.. [2023-05-23] สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 60,000 ตัว ณ แหล่งน้ำบึงวังกระจับ ห.. [2023-05-23] สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 60,000 ตัว ณ แหล่งน้ำบึงศรีบัวทอง ห.. [2023-05-18] ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ พัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทา.. [2023-05-12] ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์ม เพาะเลี้ยงปลาช่อนตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7.. อ่านทั้งหมด 

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาร 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook