ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ณ แม่น้ำน้อย


[2023-05-26] กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566.. [2023-05-26] สนับสนุนพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 50,000 ตัว ณ แหล่งน้ำหนองชะโด และ.. [2023-05-25] เข้าประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด (CPUE) ณ หนองศาลา หมู่ 1 ตำบล.. [2023-05-23] สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 60,000 ตัว ณ แหล่งน้ำบึงวังกระจับ ห.. [2023-05-23] สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 60,000 ตัว ณ แหล่งน้ำบึงศรีบัวทอง ห.. [2023-05-18] ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ พัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทา.. [2023-05-12] ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์ม เพาะเลี้ยงปลาช่อนตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7.. [2023-05-10] ร่วมพิธีเปิดโครงการ “9 พฤษภา วันครูบัญชีอาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำป.. [2023-05-09] เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืด.. [2023-05-03] ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสลิด.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ณ แม่น้ำน้อย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook