ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิม ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง)


[2023-03-10] ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ พัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทา.. [2023-03-10] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง แ.. [2023-03-10] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ณ.. [2023-03-10] สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 35,000 ตัว ณ แหล่งน้ำบ้านพระนอน หมู.. [2023-03-10] สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 85,000 ตัว ณ หนองห้วยไทร หมู่ที่ 2.. [2023-03-03] กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร “เยาวชน นักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2023-03-02] ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแ.. [2023-03-01] เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังห.. [2023-02-27] สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว ณ หนองบัว บ้านหลังถนน ห.. [2023-02-27] เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจเกณฑ์ แบบประเมินมาตรฐา.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิม ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค