ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ณ แม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี


[2023-03-30] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด.. [2023-03-30] เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ครั.. [2023-03-28] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ร่วมโครงการ “หน่ว.. [2023-03-28] ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการลดต้นทุนการเลี้ยงปลาน้ำจืดกินพืชโดยใช้แหนแดงแ.. [2023-03-28] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรหลักสูตรพัฒนาศักย.. [2023-03-10] ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ พัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทา.. [2023-03-10] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง แ.. [2023-03-10] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ณ.. [2023-03-10] สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 35,000 ตัว ณ แหล่งน้ำบ้านพระนอน หมู.. [2023-03-10] สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 85,000 ตัว ณ หนองห้วยไทร หมู่ที่ 2.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ณ แม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค