สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สกเทศ เพื่อปล่อยลงสู่ หนองศรีวิเชียร บ้านท้ายเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


[2023-03-28] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ร่วมโครงการ “หน่ว.. [2023-03-28] ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการลดต้นทุนการเลี้ยงปลาน้ำจืดกินพืชโดยใช้แหนแดงแ.. [2023-03-28] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรหลักสูตรพัฒนาศักย.. [2023-03-10] ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ พัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทา.. [2023-03-10] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง แ.. [2023-03-10] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ณ.. [2023-03-10] สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 35,000 ตัว ณ แหล่งน้ำบ้านพระนอน หมู.. [2023-03-10] สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 85,000 ตัว ณ หนองห้วยไทร หมู่ที่ 2.. [2023-03-03] กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร “เยาวชน นักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2023-03-02] ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแ.. อ่านทั้งหมด 

สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สกเทศ เพื่อปล่อยลงสู่ หนองศรีวิเชียร บ้านท้ายเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค