วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565


[2023-02-06] ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิม ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพา.. [2023-02-03] เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ.. [2023-02-03] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอลำสนธิ จังหวัด.. [2023-01-24] ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมในก.. [2023-01-24] เข้าประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด (CPUE) ณ หนองศาลา หมู่ 1 ตำบ.. [2023-01-24] กิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังห.. [2023-01-19] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช.. [2023-01-19] เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566.. [2023-01-19] ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแ.. [2023-01-18] ร่วมพิธีปล่อยปลาและไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธ.. อ่านทั้งหมด 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค