ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร”


[2022-10-17] วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2022-10-17] ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังห.. [2022-10-17] ประชุมสรุปผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงป.. [2022-10-05] กิจกรรมเชิญธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day.. [2022-10-05] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (21 ก.. [2022-10-05] ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. [2022-09-21] สิงห์บุรี..กำหนดให้ดอกทองอุไรเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี.. [2022-09-20] งานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับที่ 9/2565.. [2022-09-09] พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ครบรอบ 126 ปี วันก่อ.. [2022-09-09] ประชุมคณะกรรมการการจัดทำเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (objectiv.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร” 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค