ประชุมรับฟังการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


[2022-06-30] ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ.. [2022-06-30] ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรรับผิดชอบพื.. [2022-06-30] ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 25.. [2022-06-16] ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมด้านการประมงในงานวันป.. [2022-06-16] วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราช.. [2022-06-16] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ.. [2022-06-02] ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65.. [2022-06-02] ตรวจฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ... [2022-06-02] ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 256.. [2022-06-02] กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมรับฟังการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค