โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


[2022-05-17] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประม.. [2022-05-17] ลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจติดตามประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะ.. [2022-05-11] กรมประมงประกาศกำหนด (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2565.. [2022-04-29] กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช ประ.. [2022-04-29] พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565.. [2022-04-29] ลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจติดตามประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะ.. [2022-04-25] ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. [2022-04-11] สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอลำสนธิ.. [2022-04-11] วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราช.. [2022-04-11] นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่.. อ่านทั้งหมด 

โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค