ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถาน.. [2021-12-02 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิจัยแล.. [2021-12-01 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ.. [2021-12-01 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหก.. [2021-12-01 ] อบรมโครงการสร้างการรับรู้นโยบายหน่วยงานภาครัฐ/รัฐบาล นโยบายการพัฒนาจัง.. [2021-12-01 ] โครงการฝึกอบรมส่งเสริมธุรกิจ ปลากัดสวยงามออนไลน์.. [2021-12-01 ] เตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เฝ้าระวังสัตว์น้ำช่วงหน้าหนาว.. [2021-11-30 ] การช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านการประมง (เมื่อประสบภัยพิบัติ).. [2021-11-25 ] การขึ้นทะเบียน ทบ.3 สำหรับผู้ทำการประมง.. [2021-11-25 ] การขึ้นทะเบียน ทบ.1 สำหรับเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2021-11-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564  

 เผยเเพร่: 2021-11-23  |  อ่าน: 75 ครั้ง