ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ได้ดำเนินงานโครงการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง เพื่อนำลูกพันธุ์ลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ได้ดำเนินงานโครงการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง เพื่อนำลูกพันธุ์ลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |  อ่าน: 202 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ได้ดำเนินงานโครงการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง เพื่อนำลูกพันธุ์ลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) โดยร่วมกับจังหวัดตราด ส่วนราชการภายในจังหวัดตราด ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเก๋าปะการัง จำนวน 100 ตัว ร่วมในงานออกพื้นที่หน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณบ้านยายม่อม ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด