ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ได้ดำเนินงานโครงการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง เพื่อนำลูกพันธุ์ลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ได้ดำเนินงานโครงการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง เพื่อนำลูกพันธุ์ลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |  อ่าน: 137 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ได้ดำเนินงานโครงการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง เพื่อนำลูกพันธุ์ลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) โดยร่วมกับ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล. ภาค 1) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเก๋าปะการัง จำนวน 400 ตัว ภายในงาน ศรชล.ร่วมอนุรักษ์ทะเลตราด กับเรือหลวงช้าง โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่าวบางเบ้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด