ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ได้ดำเนินงานโครงการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง เพื่อนำลูกพันธุ์ลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ได้ดำเนินงานโครงการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง เพื่อนำลูกพันธุ์ลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |  อ่าน: 307 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ได้ดำเนินงานโครงการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งหายากเพื่อปล่อยในแนวปะการัง เพื่อนำลูกพันธุ์ลงปล่อยสู่ทะเลในแนวปะการัง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) โดยร่วมกับมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ บมจ.วีนิไทย จำกัด (มหาชน) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ปล่อยพันธุ์ปลาเก๋าปะการัง จำนวน 100 ตัว ภายในงานวีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะหมาก โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ อ่าวสวนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด