ผอ.กคพ มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565


[2023-01-20] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา.. [2022-12-20] เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.นักวิชาการประมง 2.เ.. [2022-12-06] ผอ.กคพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมข้าราชการกองโครงการอันเน.. [2022-12-06] ผอ.กคพ มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด.. [2022-11-10] ผอ.กคพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ข้าราชการกองโครงการอันเ.. [2022-11-01] ผอ.กคพ เป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักง.. [2022-11-01] ผอ.กคพ มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมด้.. [2022-08-18] ฝ่ายบริหารทั่วไป.. [2022-08-11] ผอ.กคพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแน.. [2022-07-22] ผอ.กคพ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอวยพรและแสดงควา.. อ่านทั้งหมด 

ผอ.กคพ มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการโครงกานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบให้นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดินกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ที่มีอยู่ในบริเวณ อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ