ผอ.กคพ ประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32


[2022-08-08] ผอ.กคพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการประกวดหน่วยงานกรมประม.. [2022-07-22] ผอ.กคพ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอวยพรและแสดงควา.. [2022-06-01] ผอ.กคพ ประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้.. [2022-05-30] ฝ่่ายบรืหารทั่วไป.. [2022-05-27] ผอ.กคพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบ.. [2022-05-06] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ).. [2022-05-03] นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิ.. [2022-05-03] ผอ.กคพ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง.. [2022-04-11] ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถาน.. [2022-03-04] ข่าวประชาสัมพันธ์.. อ่านทั้งหมด 

ผอ.กคพ ประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


นาย สุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเเละกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32  เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการขอใช้งบประมาณในการจัดเตรียมงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  1 - 10 กรกฎาคม 2565 ห้องประชุมกระเบนเจ้าพระยา ชั้น 7 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ