ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้

ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 

 เผยเเพร่: 2019-12-24  |  อ่าน: 884 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 14 มกราคม  2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77   แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการและต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง  นายสุวิทย์  คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรม นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้