เลือกเกษตรกรดีเด่น

เลือกเกษตรกรดีเด่น 

 เผยเเพร่: 2019-12-24  |  อ่าน: 488 ครั้ง

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ นายณัฐพงศ์ วรรณภัทรผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต์ และคณะลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดระดับประเทศ ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปต่างประเทศ