ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม


[2022-09-01] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. [2022-08-31] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. [2022-08-26] ปลาเรืองแสง GMOs.. [2022-08-25] ปตท. หารือร่วมกับกรมประมง.. [2022-03-17] การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพ่อพันธุ์ปลาดุกแอฟริกา Clar.. [2022-03-04] กรมประมง ชวน ช้อป ชิม ใช้ สินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากจระเข้.. [2022-03-03] ทำเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. [2022-02-22] นโยบายกรมประมง.. [2022-02-18] ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบข้อเสนอ (proposal) ขอขึ้นทะเบียน.. [2022-02-18] กรมประมง ชวน ช้อป ชิม ใช้ สินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากจระเข้.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สายันต์ มั่นการ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ประมงอำเภอหนองหาน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งน้ำหนองหายโศก หมู่ที่ 10 บ้านหายโศก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเข้าร่วมดำเนินโครงการฯ ปี 2565 โดยมีคณะกรรมการแหล่งน้ำให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มีการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ทั้งนี้ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 10,000 ตัว ซึ่งในการลงพื้นที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่าย การใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนตามระเบียบ และการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถสร้างรายได้จากแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อไปวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สายันต์ มั่นการ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ประมงอำเภอหนองหาน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งน้ำหนองหายโศก หมู่ที่ 10 บ้านหายโศก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเข้าร่วมดำเนินโครงการฯ ปี 2565 โดยมีคณะกรรมการแหล่งน้ำให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มีการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ทั้งนี้ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 10,000 ตัว ซึ่งในการลงพื้นที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่าย การใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนตามระเบียบ และการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถสร้างรายได้จากแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อไป