ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม


[2022-09-01] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. [2022-08-31] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. [2022-08-26] ปลาเรืองแสง GMOs.. [2022-08-25] ปตท. หารือร่วมกับกรมประมง.. [2022-03-17] การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพ่อพันธุ์ปลาดุกแอฟริกา Clar.. [2022-03-04] กรมประมง ชวน ช้อป ชิม ใช้ สินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากจระเข้.. [2022-03-03] ทำเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. [2022-02-22] นโยบายกรมประมง.. [2022-02-18] ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบข้อเสนอ (proposal) ขอขึ้นทะเบียน.. [2022-02-18] กรมประมง ชวน ช้อป ชิม ใช้ สินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากจระเข้.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสายันต์ มั่นการ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยนางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ แหล่งน้ำหนองไผ่เกี้ย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ แหล่งน้ำห้วยกระทอ จ.หนองบัวลำภู นำโดยนายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมของแต่ละแหล่งน้ำโดยมีคณะกรรมการแหล่งน้ำชาวบ้านของแต่ละแหล่งน้ำร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานเป็นอย่างดี โดยแหล่งน้ำทั้งสองมีการเปิดขายบัตรตกปลาเป็นที่สนใจของคนทั้งในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง และได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 10,000 ตัว ซึ่งผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คณะกรรมการและชาวบ้านในชุมชนต่างมีความต้องการให้สมาชิกภายในชุมชนและนอกชุมชนมีสัตว์น้ำไว้บริโภค สร้างประโยชน์ สร้างรายได้จากแหล่งน้ำเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อไป