ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบข้อเสนอ (proposal) ขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES เพื่อการค้าระหว่างประเทศกับสำนักงานเลขาธิการ CITES


[2022-09-01] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. [2022-08-31] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. [2022-08-26] ปลาเรืองแสง GMOs.. [2022-08-25] ปตท. หารือร่วมกับกรมประมง.. [2022-03-17] การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพ่อพันธุ์ปลาดุกแอฟริกา Clar.. [2022-03-04] กรมประมง ชวน ช้อป ชิม ใช้ สินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากจระเข้.. [2022-03-03] ทำเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. [2022-02-22] นโยบายกรมประมง.. [2022-02-18] ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบข้อเสนอ (proposal) ขอขึ้นทะเบียน.. [2022-02-18] กรมประมง ชวน ช้อป ชิม ใช้ สินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากจระเข้.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบข้อเสนอ (proposal) ขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES เพื่อการค้าระหว่างประเทศกับสำนักงานเลขาธิการ CITES 


วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกะโห้ ชั้น 3 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง ร่วมกับการประชุมทางไกล ออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting โดยนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ นางสาวอัมพุชนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบข้อเสนอ (proposal) ขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES เพื่อการค้าระหว่างประเทศกับสำนักงานเลขาธิการ CITES โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตราการ เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการจัดทำ proposal ดังกล่าว ให้แก่ หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด