โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ " ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ "


[2022-03-17] การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพ่อพันธุ์ปลาดุกแอฟริกา Clar.. [2022-03-04] กรมประมง ชวน ช้อป ชิม ใช้ สินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากจระเข้.. [2022-03-03] ทำเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. [2022-02-22] นโยบายกรมประมง.. [2022-02-18] ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบข้อเสนอ (proposal) ขอขึ้นทะเบียน.. [2022-02-18] กรมประมง ชวน ช้อป ชิม ใช้ สินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากจระเข้.. [2022-02-17] การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจา.. [2022-02-15] ประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ซึ่งเ.. [2022-02-14] กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม.. [2022-02-10] กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ.. อ่านทั้งหมด 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ " ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ " 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ " ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ " สามารถดาว์นโหลดได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref86888