บึงปลาเน่า! เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง แห่งใหม่ฯ


บึงปลาเน่า! เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง แห่งใหม่ฯ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แก่พื้นที่แหล่งน้ำ “บึงปลาเน่า” บ้านบึง หมู่ที่๘ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก