ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ

ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน!.. [2021-05-18 ] ประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนฯ.. [2021-05-18 ] สร้างขวัญและกำลังใจ!.. [2021-05-17 ] สนธิกำลัง!.. [2021-05-17 ] บึงปลาเน่า! เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง แห่งใหม่ฯ.. [2021-01-15 ] ตรวจยึด! เครื่องมือกระแสไฟฟ้าทำการประมง.. [2021-01-15 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2020-09-09 ] เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่หมู่ 1 บ้านวังหิน และพื้นที่หมู.. [2020-08-31 ] เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่หมู่ 1 บ้านวังหิน และพื้นที่หมู.. [2020-08-31 ] เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่หมู่ 1 บ้านวังหิน และพื้นที่หมู.. [2020-08-31 ]
อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

 เผยเเพร่: 2020-08-31  |  อ่าน: 268 ครั้ง

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) นำโดยนายปรีชา ผ่องศิริ ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช.4 หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ในแหล่งน้ำสาธารณะเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ,อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ผลการปฏิบัติงาน ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ออกตรวจพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะเขตพื้นที่บึงช้าง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คลองโกรงเกรง หนองโกรงเกรง หนองจิกปม หนองโรง ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จากนั้นปฏิบัติงานต่อพื้นที่แหล่งน้ำ “หนองบัว” ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายประมง พร้อมประชาสัมพันธ์กฎหมายประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ฯ และขอความร่วมมือให้งดใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายในช่วงฤดูน้ำแดง