ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2020-09-09 ] เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่หมู่ 1 บ้านวังหิน และพื้นที่หมู.. [2020-08-31 ] เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่หมู่ 1 บ้านวังหิน และพื้นที่หมู.. [2020-08-31 ] เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่หมู่ 1 บ้านวังหิน และพื้นที่หมู.. [2020-08-31 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2020-08-31 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2020-08-31 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2020-08-31 ] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำชุมชน โครงการสร้างรายได้อาชีพประม.. [2020-08-31 ] ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าการเกษตร แสดงนวั.. [2020-08-31 ] เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำน.. [2020-08-31 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 

 เผยเเพร่: 2020-08-31  |  อ่าน: 70 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมงจังหวัดพิษณุโลก ดร.วรัญยู ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาฎยา ก้อนสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก นางสาวพัชรี สิงห์สม ประมงอำเภอบางกระทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางกระทุ่ม นายบุญญกร ภูมิดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหนองบัว และคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 กองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานชุมชนประมงบางกระทุ่ม และคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินชุมชนประมงบางกระทุ่ม ณ แหล่งน้ำ"หนองบัว" บ้านบางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก