ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน!.. [2021-05-18 ] ประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนฯ.. [2021-05-18 ] สร้างขวัญและกำลังใจ!.. [2021-05-17 ] สนธิกำลัง!.. [2021-05-17 ] บึงปลาเน่า! เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง แห่งใหม่ฯ.. [2021-01-15 ] ตรวจยึด! เครื่องมือกระแสไฟฟ้าทำการประมง.. [2021-01-15 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2020-09-09 ] เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่หมู่ 1 บ้านวังหิน และพื้นที่หมู.. [2020-08-31 ] เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่หมู่ 1 บ้านวังหิน และพื้นที่หมู.. [2020-08-31 ] เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่หมู่ 1 บ้านวังหิน และพื้นที่หมู.. [2020-08-31 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 

 เผยเเพร่: 2020-08-31  |  อ่าน: 259 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมงจังหวัดพิษณุโลก ดร.วรัญยู ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาฎยา ก้อนสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก นางสาวพัชรี สิงห์สม ประมงอำเภอบางกระทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางกระทุ่ม นายบุญญกร ภูมิดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหนองบัว และคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 กองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานชุมชนประมงบางกระทุ่ม และคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินชุมชนประมงบางกระทุ่ม ณ แหล่งน้ำ"หนองบัว" บ้านบางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก