กิจกรรม?ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน.. [2020-07-29 ] ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ.. [2020-07-29 ] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำชุมชน โครงการสร้างรายได้อาชีพประม.. [2020-07-29 ] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำชุมชน โครงการสร้างรายได้อาชีพประม.. [2020-07-29 ] เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 (ครั้.. [2020-07-29 ] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำชุมชน โครงการสร้างรายได้อาชีพประม.. [2020-07-16 ] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำชุมชน โครงการสร้างรายได้อาชีพประม.. [2020-07-14 ] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำชุมชน โครงการสร้างรายได้อาชีพประม.. [2020-07-14 ] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำชุมชน โครงการสร้างรายได้อาชีพประม.. [2020-07-14 ] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำชุมชน โครงการสร้างรายได้อาชีพประม.. [2020-07-14 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม?ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด 

 เผยเเพร่: 2020-07-14  |  อ่าน: 87 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายชนนวัช? อุตสาสาร? ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ? (พิษณุโลก)? พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ(พิษณุโลก)?? ร่วมกิจกรรม?ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา? สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา? พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายสิริรัฐ? ชุมอุปการ? ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร?
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ? พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด?กรมประมง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ณ? หนองละหู่ หมู่ 4 ตำบล
คลองคะเชนทร์
? อำเภอเมืองพิจิตร ?จังหวัดพิจิตร