กิจกรรม! โครงการควบคุมการทำการประมง / (ก.พ.66) พื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ


กิจกรรม! โครงการควบคุมการทำการประมง / (ก.พ.66) พื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

โครงการควบคุมการทำการประมง  ออกปฏิบัติงานพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ