กิจกรรม! โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2566


กิจกรรม! โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2566