กิจกรรม! โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2566


กิจกรรม! โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

กิจกรรม! โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2566  พื้นที่แหล่งน้ำหนองมะโกเขียว บ้านคลองโบสถ์ หมู่ที่4 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย