จนท.ประมง รื้อถอน! 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


เจ้าหน้าที่ทำการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมงที่่ผิดกฎหมายในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ