จนท.ประมง รื้อถอน! 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เจ้าหน้าที่ทำการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมงที่่ผิดกฎหมายในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ