โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


         ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก ทำการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก "โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565" ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์